RK

UMĚLECKÉ CURRICULUM

1960 | Po sedmiletém vězení a dvouroční vojenské službě Jan Kristofori uveřejňuje první kresby v Divadelních novinách, seznámení s M. Medkem a T. Tomalíkem. Pokus o založení skupiny Struktura (na zákrok Ministerstva vnitra v zárodku zakázáno); seznámení s jazzovou skupinou. Kolem vznikají první strukturální objekty s jazzovou tematikou. Ilustrace k Hughesovým a Hořcovým básním (Jazz v poezii); první výstava s hudební tematikou v pražském Divadle hudby.


1961 | Přes zákaz provozovat veřejnou činnost dostává objednávky na 12 obalů pro časopis Tvar, ilustruje první titul pro nakladatelství Naše vojsko. Dostává 3. cenu nakladatelství Mladá fronta za původní grafickou tvorbu.


1962 | Navazuje kontakt s libereckou skupinou SIAL; výstava Obraz a hudba ve výstavní síni Divadla hudby s J. Koblasou a K. Neprašem; pracuje na dvou titulech pro nakladatelství Naše vojsko. Připravuje projekt výstavy Stravinskij, Debussy, Honegger, Szymanowski.


1963 | Přípravná práce pro výstavu Moderní jazz v plastice, práce na strukturách Ch. Mingus, D. Ellington, M. Davis; projekt výstavy Ex libris - Ex musicis; první kresby pro časopis Květy a magazín Co vás zajímá.


1964 | První výstava v zahraničí Současná kresba v Západním Berlíně. Výstava Moderní jazz v plastice byla půl hodiny před zahájením na příkaz pátého oddělení Ministerstva vnitra zakázána. Důvodem zákazu byl Chruščovův projev o poslání umění den před zahájením. Ve spolupráci s Lyrou Pragensis večery v Památníku písemnictví na Strahově (M. Friedl, M. Medek, J. Istler, L. Vagner). Spolupráce s arch. Švarcovou na přestavbě historických památek, práce pro firmu Centrotex, Pragoexport, ČKD, Motokov; první interview v Čs. rozhlase.


1965 | Pracuje na modelu státního zámku Libochovice, vystavuje kresby v Příbrami a v Kadani; Artcentrum zprostředkovává první prodej v zahraničí; práce na několika titulech pro různá nakladatelství, vystavuje v Jazz-klubu Reduta jazzové objekty; poprvé natáčí západoněmecká televize výstavu v Redutě.


1966 | Artcentrum organizuje první výstavu v Kunsthalle Netzel ve Worpswede 12 českých umělců (mj. M. Medek, Z. Sklenář, J. Istler, L. Medková); účastní se kolektivních výstav v Künstlerhaus Wien, Kunsthaus der Stadt Graz, Europäisches Forum Alpbach, Wolfgang Gurlitt Museum. Stává se kandidátem ČSVU. První spolupráce s Čs. televizí; účastní se sympózia a soutěže o přestavbu starého města v Liberci s arch. P. Švancarem - 3. cena. Návštěva Royal College v Londýně. Spolupráce s arch. Masákem na projektu relaxačního centra - fontána pro školní centrum v Teplicích. Týmová přípravná práce pro Světovou výstavu v Montrealu pro čs. pavilon - s V. Havlem, M. Masákem; cesta do Paříže a do Kolína nad Rýnem.


1967 | Bienále Paříž, týmová práce SIALu (M. Masák, O. Binar). Účastní se mezinárodní soutěže o vzhled fasády pro veřejnou budovu v Cottbusu v NDR - 2. cena; téhož roku se zúčastní další mezinárodní soutěže o utváření volného prostoru - 1. cena a 3. cena za navrhované objekty. Kresby pro Evergreen, Pardon a další domácí a zahraniční časopisy.


1968 | Po okupaci Československa sovětskou armádou pracuje v rámci akce Socha a město v Liberci na sousoší Proč bychom se netěšili, které muselo být na příkaz předsedy KSČ a komisařky výstavy L. Vachtové zdemolováno. Vydává s několika přáteli protiokupační a protikomunistický deník (vydavatelem byl Městský svaz výtvarných umělců v Praze). Na nátlak přátel odjíždí do Západního Berlína a poté do Norska.


1969 | Po Palachově upálení se vrací do Čech, ale na podzim odjíždí definitivně do Norska. Účastní se bienále v Lublani, kde dostává Cenu výstavy. První kontakt s exilovými nakladatelstvími - obaly a ilustrace pro nakladatelství Konfrontation, kresby pro norský časopis Kontrast, pro Pardon; spolupracuje na knize Erotikon.


1970 | Pracuje pro norský Bokklub na ilustracích pro různé knihy (mj. od Čapka, Solženicyna). Vznikají první náčrty k cyklu Lidská práva.


1971 | První výstava ve Skandinávii, převážně hudební témata, Moss, Nybro, Göteborg; pracuje na cyklu Jazz a na podzim vystavuje v Jazzkeller v Aarau ve Švýcarsku. Zúčastňuje se bienále v Lublani.


1972 | Pracuje na ilustracích k Dürrenmattovi, Kafkovi, ruskému samizdatu; cesta do Mnichova, výstava v Haus der Begegnung; v Zunfthaus am Neumarkt v Zürichu vystavuje první politicky motivované práce (ironie osudu - ve stejných prostorách bydlel Lenin). Na pozvání italského svazu umělců se účastní Concorso Internationale di Pittura - Italia 2000, kde dostává 3. cenu za obraz Mlčení a Coppa Banco di Italia; vysoká škola tělesné výchovy kupuje obraz Jazz komposition IV.


1973 | Vystavuje v Artis Center v Zürichu, v Galerii 7 v Badenu - převážně hudební motivy. V Kunstnerforbundet v Oslo a v Galerii Burkhartshof v St. Gallenu vystavuje převážně studijní práce k připravovanému cyklu Lidská práva. Pracuje na grafických listech Prometheus a Snímání ve spolupráci s tiskařem K. H. Rogolem. Účastní se bienále v Lublani a přehlídky současného umění ve Francii a v NSR. Pomáhá zřizovat první českou galerii v exilu (Galerie O. Krause) ve Švýcarsku. V Turinu dostává cenu Targo in Narcisi. Na podzim vystavuje v galerii A. Smid a v galerii Galtung v Oslo kresby a objekty.


1974 | Pracuje na cyklu Lidská práva. Výstavy ve Švýcarsku, USA, Norsku a v Itálii, kde dostává cenu Targo Speciale; pracuje na ilustracích Dürrenmatta, Kafky, Diviše; pracuje na knize Absurdní humor a První pomoc.


1975 | Opět řada výstav ve Švýcarsku, NSR, Itálii a Norsku. Dostává norské občanství. V Itálii dostává cenu Marca Aurelia a pozvání na studijní cestu po Itálii. Dokončení cyklu Lidská práva. Přípravné práce k cyklu Resultáty.


1976 | V Oslo v Národní galerii - ve Vigeland Museum zahájení první výstavy cyklu obrazů Lidská práva, kde je prezentováno také několik děl z Resultátů. Norská televize uvádí výstavu v programu PAN. Další výstavy v Norsku, ve Švýcarsku a v NSR; dostává několik cen a doktorát honoris causa. Švýcarský ministr Renschl vydává knížku Lidská práva při zasedání Evropského parlamentu - reprint s předmluvou dr. Pečivy. Pracuje na cyklu Čas.


1977 | Vystavuje v Kunsthalle Netzel ve Worpswede Resultáty a Čas, pracuje na ilustracích pro nakladatelství Konfrontation; výstavy v Norsku, Švýcarsku a Itálii. Ve Švýcarsku dostává 1. cenu Hollara, v Itálii je vítězem Concorso - Italia 2000. Cesta do USA - ve Washingtonu návrhy na českou národní kapli. První reportáž ve švýcarské televizi.


1978 | Řada výstav v Evropě - ve Středisku G. Pompidoua v Paříži vystavuje Lidská práva. Ve Švýcarsku se zúčastňuje II. Internationale Karikaturausstellung, kde dostává 1. cenu za Pedagogikum; ilustruje další knihy. S arch. Hrůzou spolupracuje na scénografii Had; práce na modelu pro kapli ve Washingtonu (návrh pro netradiční pojetí zamítnut). Pracuje na grafických listech Čas a Jan Palach.


1979 | Výstavy v USA a v Evropě - v Itálii se zúčastňuje bienále Arte Sacrale. V Norsku v galerii Halvorsen pořádá jubilejní výstavu 10 let v Norsku; prvních 70 kreseb pro album Ticino.


1980 | Dostává další doktorát honoris causa a zlatou medaili italské akademie. Pracuje na cyklu Hledání světla - hledání pravdy. Dokončuje album Ticino Valle Maggia. Pracuje na cyklu Imaginární dopisy a pro univerzitu v Oslo (foyer v psych. institutu).


1981 | Pracuje na dalším albu Ticino Valle Onsernone. Výstavy v Norsku, NSR, Švýcarsku, Itálii a Švédsku. V Cittą di Boretto dostává cenu Oscar Mondiale za Lidská práva. Práce na nových objektech; ilustruje E. Kishona (Über die Schweiz); práce na nových kolážích.


1982 | Výstavy v Norsku a ve Švýcarsku - pracuje na dokumentaci pro muzeum v Ceviu. Ilustruje knihu o užitkových předmětech v Tessinských Alpách. Práce na dalších objektech (Medicinárium, Herbárium ad.) a na albu Ticino Locarno a Ascona. V USA dostává zlatou medaili za cyklus Čas. Švýcarská televize natáčí dvacetiminutový film - pořad o práci a životě J. K.; Národní galerie v Oslo zařazuje J. K. do Nového uměleckého lexikonu. Ilustruje knihu Franz Kafka a Praha.


1983 | Výstavy v NSR, Švýcarsku, Norsku, USA, Centro Studi e Ricerche Della Nazione v Itálii uděluje J. K. Sochu vítězství (Statue of Victory). Pracuje na dalších objektech a připravuje studie pro cyklus Orwell a Franz Kafka; další ilustrace Orwella.


1984 | Výstavy v Norsku, Švýcarsku, NSR, USA, Rakousku a ve Francii. V Kunstmuseum Västerås ve Švédsku vystavuje cyklus o F. Kafkovi, o kterém přináší švédský rozhlas obsáhlé hodnocení. Účastní se výstavy Orwell 84 na Frankfurter Buchmesse. Pracuje na dalším cyklu Kniha a na ilustracích pro kanadské nakladatelství P 68.


1985 | Energetická komise OSN volí Kristoforiho symboly pro vodní, plynové, sluneční, větrné, uhelné a biologické energie pro celosvětové používání. Vystavuje ve Švýcarsku, NSR, Norsku a ve Středisku G. Pompidoua v Paříži.


1986 | Ilustruje pro americké nakladatelství Seifertovy Sonety o Praze, připravuje výstavu 10 let Charty 77 a knihu politických karikatur s I. Steigerem, C. Jelínkem, K. Trinkiewitzem a P. Taussigem Němý výkřik. Vystavuje v NSR, Norsku, USA a ve Švýcarsku. Ilustruje knihu Viktora Fischla Všichni moji strýcové.


1987 | Studijní cesta do Izraele: v Norsku připravuje výstavu Holocaust. Pracuje na kalendáři 88; výstavy ve Švýcarsku, NSR a Norsku. Pracuje na další knize Valle Vercasca. Výstava 10 let Charty 77 na radnici v Oslo.


1988 | Vydává s Galerií O. Krause kalendář k dvacetileté okupaci Československa, realizuje dvě plastiky pro Centro Artig v Ceviu, pracuje na návrhu Oběti komunismu v Torontu. Pracuje na albu 50 kreseb Maggiawerke. Výstavy v Izraeli, Švýcarsku, NSR, Kanadě a Polsku.


1989 | Vystavuje ve Švýcarsku a v Norsku, zakládá OF v Norsku. Cesta do svobodné Prahy.


1990 | Výstava Byli jsme s Vámi (o podpoře Charty 77 ve Skandinávii) v Chebu (s Karlem Krylem), Liberci, Praze, Olomouci, Hranicích, Ostravě, Plzni, Klatovech atd. Výstava v Divadle hudby v Praze - Pocta Rafaelu Kubelíkovi. Natáčí hodinový pořad pro Čs. rozhlas Pojďte si hrát za ostnatý drát. Kreslí předvolební karikatury, zúčastňuje se kolektivní výstavy Van Gogh v Klatovech. Výstava obrazů a koláží v loveckém zámku v Hluboké nad Vltavou, výstava v galerii U Bílého jednorožce v Klatovech, výstava v Chebském muzeu, v X centru Plzeň. Připravuje putovní výstavu sakrálního umění v Chodovské tvrzi se Z. Hajným, J. Šerých, J. S. Fialou. Pracuje na výstavě Hra na pohádku máje pro divadlo v Karlíně. Výstavy v Norsku a ve Švýcarsku. Ilustruje knihy E. Kishona, J. Hořce, L. Svobody. Výstava černého humoru v Malostranské besedě.


1991 | Výstava v Havířově, v Pálffyho paláci v Evropském kulturním klubu v Praze; připravuje s kolektivem Imaginace pořad Kafka; scénář pro všeobecnou výstavu v Praze Cesta ke světlu. Pracuje na návrhu kostela, ilustruje další knihy E. Kishona, J. Hořce, L. Svobody. Výstava černého humoru v Malostranské besedě. Dále vystavuje v Galerii 33 v Praze, v Norsku a ve Švýcarsku. Dokončuje cyklus o W. A. Mozartovi. Natáčí s filmovým a televizním studiem Fronta pro Čs. televizi první dokumentární film.


1992 | Pracuje na cyklu Doteky - 40 monotypů, dále na cyklu Stíny. Výstavy v SRN, Švýcarsku, Mexiku a Československu. Připravuje retrospektivní výstavu pro oblastní galerii v Liberci a Zemské muzeum v Brně. Česká televize s ním natáčí další dokumentární film. Připravuje pro nakladatelství Bílý slon v Praze knihu kreseb Motáky.


1993 | Pro nakladatelství Fortuna ilustruje učebnice, pracuje na hudebním cyklu. Připravuje pro Galerii 33 koláže Kristofori trochu jinak, ilustruje Bergmanovu knihu Ženská je problém. Pro nakladatelství Victoria Publishing Neandrtálci v práci a Dinosauří mozky. Připravuje retrospektivní výstavu pro oblastní galerii v Liberci. Ilustruje další Kishonovy knihy o cestování a o rodině. Pro ateliér B + B připravuje soubor kreseb Erotikon. Nakladatelství Fortuna vydává obsáhlou monografii o J. Kristoforim.


1994 | Na pozvání studijní cesta do Texasu, Houston Public Television natáčí dokumentární snímek o pobytu v USA. Připravuje knihu o Texasu. Cesta do New Orleansu, kde vytvoří cyklus o New Orleansu a o jazzu. Na pozvání Nadace Bohemiae se zúčastní s ministrem zahraničních věcí a s prezidentem V. Havlem setkání lidí žijících v exilu. Připravuje rozsáhlou výstavu na univerzitě v Lipsku. Pracuje na křížové cestě pro nový kostel v Hustopečích. Pro Lyru Pragensis vytváří triptych Faust.


1995 | Uspořádá aukční výstavu v restauraci barokního zámku Kuks s Nadací Pro Bohemia. Dokončuje a instaluje v Hustopečích křížovou cestu. Zvolen prezidentem Lyry Pragensis. Vystavuje v Semilech, ve Varšavě, v Hradci Králové, v Parlamentu ČR, v Ostravě, v Egnachu, v Houstonu, v Geretsriedu. Vytváří objekty speciálně pro románské sklepy v domě pánů z Kunštátu. Vytváří ceny pro hudební skladatele.


1996 | Uspořádá ve spolupráci s Galerií 33 aukci na podporu Nadace Marty Kubišové. Vystavuje v Jičíně, v Praze, v Hradci Králové, v Soběslavi, ve Fredrikstadu, v Kapp centru v Houstonu. Rekonstruuje uhelné sklepy na dílnu a ateliér. Pracuje na inscenaci Siangola pro Hradec Králové. Vytváří ceny pro hudební akademii čtyřem skladatelům.


1997 | Otevírá ateliér VOX HUMANA. Vystavuje v Hradci Králové, v Praze, v Brně, ve Vídni, ve Fürthu, v Karviné. Setkání v Rudolfinu s norskou královnou Sonjou a králem Haraldem. Pracuje na cyklu Alchymisté. Skladatelka Sylvie Bodorová uskuteční světovou premiéru v ateliéru VOX HUMANA Rekviem pro Terezín. Uspořádá setkání s M. Horníčkem, O. Brouskem, T. Fischerovou, M. Friedlem, V. Fischlem, V. Galatíkovou a několik komorních večerů s J. Svěceným, L. Zdeňkem, J. Stivínem, L. Brabcem, J. Molavcovou, M. Donutilem, M. Kubišovou a dalšími. Maluje a přetváří oltář v kostele sv. Václava v Nuslích, pro tentýž kostel navrhuje lustr o průměru 4 m. Vytváří cenu pro sira Charlese Mackerrase. S Nadací Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 uskuteční v ateliéru VOX HUMANA setkání na téma xenofobie, dále setkání na téma zděděné hodnoty s kardinálem M. Vlkem, setkání s prof. L. Líbalem, prof. F. Dvořákem, s J. Kotalíkem, J. Kouteckým, I. Hurníkem.


1998 | Ilustruje bibliofilské vydání Ibsena Terje Vigo, které vydává VOX HUMANA ve spolupráci s nakladatelstvím Biblioskandia. Vystavuje v Rumburku, v Norsku, v Mladé Boleslavi, v Kadani, v Irsku, v Přerově, v Praze, v Brně. Bienále mladých v ateliéru VOX HUMANA ve spolupráci s Nadací Sylvie. Vytváří obraz pro svaz ochránců přírody Duha v Brně. Maluje stropní obraz pro kavárnu Alchymista na Letné. Vystavuje kresby a obrazy z Ticina v rámci švýcarského týdne. Vysazuje v Lánech jedlé kaštany z Ticina. Práce na ceně pro dokumentární film udělovaná VOX HUMANA. Předává cenu Dagmar Průchové za účasti FITESu. Uspořádá večer s P. Vrbou nazvaný 60 + 6 andělů. Další výstavy v Turnově, ve Zlíně, v Praze, v Kutné Hoře, v Trutnově, v Brně. Pořádá v ateliéru VOX HUMANA předvánoční setkání s Y. Blanarovičovou.


1999 | Pracuje na plastice Díkůvzdání pro Vyšehrad. Píše knihu vzpomínek pro nakladatelství Fortuna. Výstavy v atriu v Chodovské tvrzi v Praze, na zámku v Dobříši, v galerii Granát v Turnově. Pracuje na cyklu Hledání kamene mudrců. Další výstavy v Oslu, v Mannheimu, v Erbachu, v Darmstadtu. Zúčastní se společné výstavy Keltové na Vyšehradě, Týnských dvorců, Scarabeus o Praze. Pracuje na křížové cestě pro kostel sv. Václava v Praze. Pracuje na ilustraci Trní radosti.


2000 | V ateliéru VOX HUMANA uskuteční setkání s kytaristou L. Brabcem, medailérem K. Zemanem, M. Donutilem, J. Stivínem, J. Molavcovou, P. Maláskem, M. Kubišovou, A. Strejčkem, J. Svěceným, L. Loubalovou, harfenistkou K. Englichovou a dalšími umělci. S prof. J. Drdou dodělává křížovou cestu. Pracuje na objektech pro výstavu v Týně nad Vltavou. Natáčí pro Český rozhlas cyklus o hudebních setkáních. Vystavuje v Praze, Slavkově, Hodoníně, Ostravě, Zugu, Přerově, Bzenci, Litoměřicích, Darmstadtu. Ilustruje knihu k 250. výročí SZ v Norsku a Píseň písní v překladu V. Fischla, vydanou nakladatelstvím Fortuna. Připravuje knihu humoru pro nakladatelství Academia a materiál pro knihu Jan Kristofori ©. Vydává další ročenku VOX HUMANA. Uspořádá V. bienále mladých umělců s Nadací Sylvie v ateliéru VOX HUMANA. Vytváří objekt pro cenu VOX HUMANA ve spolupráci s FITESem.RK